SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
9
3
1
7
1
7
Thông tin báo chí tình hình kinh tế - xã hội 19 Tháng Mười Một 2018 5:08:26 CH
Tình hình kinh tế - Văn hóa - Xã hội, Ngân sách, Quốc phòng - An ninh tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018  (16/10/2018)
  
Báo cáo số 6048/BC-UBND ngày 16/10/2018 của UBND huyện về tình hình kinh tế - Văn hóa - Xã hội, Ngân sách, Quốc phòng - An ninh tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết. H.M.T
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2018  (10/08/2018)
  
Báo cáo số 3007/BC-UBND ngày 10/08/2018 của UBND huyện về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2018 Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018  (29/05/2018)
  
Báo cáo số 1850/BC-UBND ngày 29/5/2018 của UBND huyện về Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018 Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách - quốc phòng - an ninh tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018  (03/05/2018)
  
Báo cáo số 1451/BC-UBND ngày 03/5/2018 của UBND huyện về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách - quốc phòng - an ninh tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018 Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh Quý I và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2018  (03/04/2018)
  
Báo cáo số 1077/BC-UBND ngày 03/4/2018 của UBND huyện Cần Giờ về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh Quý I và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2018 Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2018  (07/03/2018)
  
Báo cáo số 697/BC-UBND của UBND huyện về Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2018 Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018  (06/01/2018)
  
Báo cáo số 47/BC-UBND ngày 06/01/2018 về của UBND huyện Cần Giờ về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018 Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 11 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2017  (01/12/2017)
  
Báo cáo số 5041/BC-UBND của UBND huyện về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 11 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2017 (Biễu số liệu kèm theo Báo cáo số 5041/BC-UBND của UBND huyện)
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2017  (25/11/2017)
  
Báo cáo số 4848 /BC-UBND của UBND huyện về Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2017
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh 09 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm năm 2017  (28/09/2017)
  
Báo cáo số 4081/BC-UBND của UBND huyện Cần Giờ về Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 Biểu số liệu kèm theo Báo cáo số 4081/BC-UBND

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm