SỐ LƯỢT TRUY CẬP

8
8
4
1
5
2
6
Tin tức sự kiện 02 Tháng Bảy 2012 10:45:00 SA

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 100 cán bộ Mặt trận cơ sở

Trong 3 ngày từ 26-28/6/2012, UB.MTTQ huyện Cần Giờ phối hợp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ mặt trận cơ sở năm 2012. Lớp học có sự tham gia của hơn 100 học viên trong Ban thường trực UB.MTTQ, thành viên Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng các xã, thị trấn và trưởng, phó Ban công tác Mặt trận ấp – khu phố.

 

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ mặt trận cơ sở tập trung vào 3 chuyên đề. Trong đó, chuyên đề: “một số cuộc vận động lớn của Mặt trận tổ quốc các cấp” xoay quanh công tác phối hợp tuyên truyền cuộc vận động TDĐKXDĐSVHƠKDC năm 2012, gắn với các chính sách có liên quan đến cuộc vận động vì người nghèo và cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Chuyên đề: “giám sát, tham gia xây dựng chính quyền” tập trung vào các quy định chung về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân xã, thị trấn; Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác giám sát đầu tư của cộng đồng. Chuyên đề: “ lý luận chính trị” tuyên truyền 3 chủ đề: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam – người tổ chức lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị của nước ta huyện nay.
Trong ngày khai giảng lớp học ngày 26/6/2012, đồng chí Trần Tấn Ngời – Phó chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ chí minh đã hướng dẫn về công tác phối hợp tuyên truyền cuộc vận động TDĐKXDĐSVHƠKDC trong đó tập trung vào cuộc vận động “ người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và cuộc vận động vì người nghèo.
Mục đích của lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ mặt trận cơ sở năm 2012 nhằm giúp cán bộ Mặt trận cơ sở nâng cao nhận thức, chất lượng, cách làm các cuộc vận động lớn của Mặt trận và chính quyền phát động; đồng thời, dành nhiều thời gian thảo luận, trao đổi kinh nghiệm để công tác Mặt trận hoạt động ngày càng hiệu quả, thiết thực.
MC

Số lượt người xem: 2440    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm