SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
7
9
1
6
3
9
Tin tức sự kiện 09 Tháng Năm 2012 10:45:00 SA

Hướng dẫn kiểm tra công tác phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi năm 2012

Nhằm đánh giá việc đạt chuẩn Phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi của các xã, thị trấn và của huyện; vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ có văn bản số 695/UBND ngày 08 tháng 5 năm 2012 hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức tự kiểm tra, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, cụ thể như sau:

 

1. Tổ chức tự kiểm tra và đánh giá kết quả phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi tại các xã, thị trấn:
1.1. Quy trình tự kiểm tra:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:
Các xã, thị trấn triển khai thực hiện đúng, đủ các loại hồ sơ theo quy định, gồm:
a) Sổ phổ cập: Mỗi quyển sổ phổ cập quản lý một độ tuổi từ 0-5 tuổi (cập nhật trên sổ và trên máy tính hằng năm), dùng khổ giấy A3 in sổ phổ cập, mỗi sổ phổ cập được dùng trong nhiều năm.
+ Để đảm bảo không bỏ sót đối tượng, đề nghị các xã, thị trấn thực hiện điều tra, cập nhật đầy đủ phiếu điều tra hộ gia đình, sổ theo dõi chuyển đi, chuyển đến, danh sách đối tượng thuộc diện miễn giảm, sổ theo dõi tổng hợp phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi.
+ Cập nhật trẻ trong độ tuổi theo thứ tự tổ dân phố, khu phố;
+ Cập nhật đủ, hết số trẻ thường trú trên địa bàn, sau đó dành một số trang trống để cập nhật bổ sung khi có trẻ mới nhập thường trú. Số trẻ tạm trú cập nhật ở phần cuối của sổ;
+ Đảm bảo chính xác và đủ cơ sở pháp lý theo quy định, ký mở sổ và tổng kết từng năm số đối tượng trong độ tuổi, số chuyển đi, chuyển đến, miễn giảm;
b) Các biểu thống kê: Gồm các biểu thống kê độ tuổi, giáo viên, cơ sở vật chất; xã, thị trấn có nhiều trường nên thống kê thành mẫu chung của xã, thị trấn.
c) Các hồ sơ minh chứng: Gồm danh sách học sinh của các trường mầm non, mẫu giáo trên toàn địa bàn xã, thị trấn và danh sách trẻ chuyển đi, chuyển đến trong năm. Danh sách trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, đối với trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình ở các xã, thị trấn khác phải có danh sách xác nhận của trường nơi các em học đã hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi. Danh sách trẻ suy dinh dưỡng.
 (Các sổ phổ cập thống kê danh sách trên phải thực hiện theo đúng mẫu hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo).
d) Các văn bản chỉ đạo: Gồm các kế hoạch, nghị quyết, quyết định có liên quan đến công tác phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi do xã, thị trấn ban hành và các văn bản cấp trên gồm:
- Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy định, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi;
- Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 9 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt đề án phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 9 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn huyện Cần Giờ giai đoạn 2010-2015
- Văn bản số 1957/GDĐT-MN ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức kiểm tra và báo cáo kết quả công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.
- Các văn bản khác của địa phương như kế hoạch “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, nghị quyết, văn bản có liên quan đến công tác phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi.
Bước 2: Tổ chức tự kiểm tra:
a) Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục các xã, thị trấn ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra gồm các thành viên: Phó Chủ tịch phụ trách văn xã làm trưởng đoàn, Giáo viên chuyên trách phổ cập làm phó đoàn và các thành viên là trưởng ban nhân dân ấp, khu phố, công an khu vực, tiến hành tự kiểm tra tại xã, thị trấn.
b) Nội dung kiểm tra: Kiểm tra tất cả các loại hồ sơ, sổ sách, biểu mẫu theo quy định, kiểm tra thực tế hộ dân.                  
c) Thời gian tự kiểm tra tại địa phương: Kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 đến 01 tháng 6 năm 2012.
 
1.2. Đánh giá kết quả:
a) Đánh giá mức độ đạt chuẩn: Căn cứ vào tiêu chuẩn đã ban hành, sau khi đoàn kiểm tra các xã, thị trấn báo cáo, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn làm bản đề nghị huyện công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi năm 2012.
b) Báo cáo Ủy ban nhân dân huyện: Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá tại xã, thị trấn, Ban Chỉ đạo phổ cập xã, thị trấn làm báo cáo tổng kết công tác phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi năm 2012, thông qua trước toàn thể Ban Chỉ đạo, gửi về Phòng Giáo dục - Đào tạo để tổng hợp, báo cáo kèm theo đầy đủ các biểu mẫu thống kê tổng hợp. Thời hạn gửi báo cáo và bản đề nghị công nhận xã , thị trấn chậm nhất là ngày 10 tháng 06 năm 2012.
2. Kiểm tra hồ sơ, và thực tê đánh giá kết quả phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi của các xã, thị trấn:
a) Thời gian: Tổ chức kiểm tra hồ sơ và thực tế tại các xã, thị trấn vào tháng 6 năm 2012. (Kế hoạch cụ thể sẽ thông báo sau).
b) Nội dung kiểm tra:
+ Kiểm tra hồ sơ:
- Sổ phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi kèm theo phiếu điều tra của xã, thị trấn (cập nhật tính đến thời điểm kiểm tra) của các độ tuổi từ 0 đến 6 tuổi (sanh năm 2006 đến năm 2011).
- Các hình thức chứng nhận trình độ văn hoá như danh sách trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non.
- Danh sách trẻ trong độ tuổi 0 đến 5 tuổi thuộc diện miễn, giảm có xác nhận, chứng nhận của cơ quan chức năng, cấp có thẩm quyền.
- Các loại biểu mẫu thống kế theo độ tuổi, tổng hợp kết quả Phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi.
- Các loại văn bản chỉ đạo về công tác phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi của các cấp quản lý, kế hoạch, báo cáo định kỳ và các loại quyết định (thành lập ban chỉ đạo, công nhận đạt chuẩn).
+ Kiểm tra thực tế: (Mỗi ấp kiểm tra thực tế 15 hộ ).
+ Kiểm tra cơ sở vật chất: Tất cả các trường mầm non mẫu giáo.
V.H.Tâm

Số lượt người xem: 25073    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm