SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
3
4
7
3
1
0
Chương trình hoạt động 21 Tháng Giêng 2019 4:50:29 CH
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021  (17/12/2018)
Kế hoạch số 276/KH-HĐND ngày 17/12/2018 của HĐND huyện tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021  (07/12/2018)
Báo cáo số 249/BC-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND huyện về sơ kết thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021  (31/10/2018)
Kế hoạch số 222/KH-HĐND ngày 31/10/2018 của HĐND huyện về tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Thông báo dự kiến nội dung kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021  (30/10/2018)
Thông báo số 213/TB-HĐND ngày 30/10/2018 của HĐND huyện về dự kiến nội dung kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Tình hình hoạt động tháng 10 và chương trình trọng tâm tháng 11 năm 2018 của TT.HĐND huyện  (30/10/2018)
Báo cáo số 208/BC-HĐND ngày 30/10/2018 của HĐND huyện về tình hình hoạt động tháng 10 và chương trình trọng tâm tháng 11 năm 2018 của TT.HĐND huyện Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Tình hình hoạt động Quý III và chương trình trọng tâm Quý IV năm 2018 của Thường trực HĐND huyện  (03/10/2018)
Báo cáo số 183/BC-HĐND ngày 03/10/2018 của HĐND huyện về tình hình hoạt động Quý III và chương trình trọng tâm Quý IV năm 2018 của Thường trực HĐND huyện Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Tình hình hoạt động tháng 8 và chương trình trọng tâm tháng 9 năm 2018 của Thường trực HĐND huyện  (04/09/2018)
Báo cáo số 163/BC-HĐND ngày 4/9/2018 của HĐND huyện về tình hình hoạt động tháng 8 và chương trình trọng tâm tháng 9 năm 2018 của Thường trực HĐND huyện Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Tình hình hoạt động Tháng 7 và chương trình trọng tâm tháng 8 năm 2018 của Thường trực HĐND huyện  (08/08/2018)
Báo cáo số 149/BC-HĐND ngày 08/08/2018 của HĐND huyện về tình hình hoạt động Tháng 7 và chương trình trọng tâm tháng 8 năm 2018 của Thường trực HĐND huyện Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Kỳ họp lần thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021  (18/07/2018)
  
Trong 2 ngày 9 và 10/7/2018, kỳ họp lần thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa X nhiệm kỳ 2016-2021 đã được diễn ra dưới sự điều hành của ông Nguyễn Quyết Thắng- Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện, ông Nguyễn Văn Nho- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện. Cùng tham dự có Đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc – các ngành, đoàn thể, đơn vị, lực lượng vũ trang huyện.
Kết quả kỳ họp lần thứ bảy HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021  (16/07/2018)
  
Trong hai ngày 09 và 10 tháng 7/2018, tại Hội trường Huyện ủy, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Kỳ họp thường lệ lần thự bảy. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Kỳ họp đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm