SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
4
3
6
9
2
2
Giới thiệu 17 Tháng Mười Một 2010 2:00:00 CH

Phòng nội vụ

TỔNG QUAN PHÒNG NỘI VỤ

 

I. Giới thiệu

Địa chỉ: Đường Lương Văn Nho, Khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM

ĐT : (083)8 740 222                           FAX: (083)8 740 222

Email: noivu.cangio@tphcm.gov.vn

 

CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ:

- Phòng Nội vụ huyện Cần Giờ với chức năng và nhiệm vụ là tham mưu cho Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện trong công tác về tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn; về công tác nhân sự như đề bạt và bổ nhiệm cán bộ chủ chốt của các phòng ban chuyên môn của huyện; về công tác đào tạo - bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức của huyện hàng năm .

 

II. Ban Lảnh Đạo:

 

 

Trưởng phòng:

Họ và tên:              Phan Minh Phượng

Năm sinh:

Trình độ văn hóa:

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ tin học:

Trình độ ngoại ngữ:

Điện thoại:             (083)8740.222

Email:

 

Phó phòng:

Họ và tên:              Huỳnh Văn Hải

Năm sinh:

Trình độ văn hóa:

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ tin học:

Trình độ ngoại ngữ:

Điện thoại:             (083)8740.222

       Email:

 

Phó phòng:

Họ và tên:              Trần Văn Minh

Năm sinh:

Trình độ văn hóa:

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ tin học:

Trình độ ngoại ngữ:

Điện thoại:             (083)8740.222

       Email:


Số lượt người xem: 2452    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm