SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
7
9
1
6
4
6
Giới thiệu 17 Tháng Mười Một 2010 11:00:00 SA

Ban Quản lý Rừng phòng hộ

TỔNG QUAN BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ

 

I. Giới thiệu

Địa chỉ: Đường Rừng Sác, huyện Cần Giờ, TP.HCM

Điện thoại:  (083) 8 894 000                Fax: (083) 8 894 157

          1. Tình hình hoạt động:

          - Ban Quản lý Rừng phòng hộ Cần Giờ là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc UBND huyện Cần Giờ, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước, kinh phí hoạt động do Nhà nước cấp, thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện Cần Giờ giao và chịu sự quản lý chuyên ngành của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

          2. Chức năng & nhiệm vụ:

          - Ban Quản lý Rừng phòng hộ Cần Giờ quản lý 37.152,764(ha), trong đó: rừng trồng – 19.448,4(ha), rừng tự nhiên – 11.043,06(ha), đất khác – 6.661,304 (ha) thống nhất toàn bộ diện tích rừng và đất rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Cần Giờ nhằm phát triển vốn rừng phòng hộ và không ngừng nâng cao tác dụng phòng hộ của rừng để đáp ứng yêu cầu cải thiện môi trường sinh thái, các yêu cầu khác của thành phố và các vùng phụ cận có công nghiệp và dân cư.

          - Tham mưu cho UBND huyện và Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn thành phố trong việc xây dựng các chính sách, chủ trương, các quy trình kỹ thuật phù hợp với việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ Cần Giờ.

          - Tổ chức hoàn chỉnh hệ thống quản lý bảo vệ rừng từ huyện đến cơ sở, thực hiện việc giao đất, giao rừng cho các hộ dân nhận khoán chăm sóc, bảo vệ, nhằm tạo ra những vùng lâm nghiệp bền vững, ngày càng ổn định đời sống của nhân dân và cán bộ công nhân trực tiếp làm nghề rừng.

          - Xây dựng các kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn để quản lý bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ; trong đó bao gồm việc xây dựng và thực hiện các dự án lâm – ngư – dịch vụ du lịch sinh thái kết hợp, các đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật cho rừng phòng hộ nhằm nâng cao chất lượng của rừng. Tăng cường công tác khuyến lâm và không ngừng tuyên truyền, giáo dục, vận động nâng cao ý thức phát triển và bảo vệ rừng trong nhân dân.

          - Tổ chức hoạt động sản xuất lâm ngư kết hợp, các dịch vụ khoa học kỹ thuật và dịch vụ phục vụ tham quan du lịch, làm tăng giá trị kinh tế, văn hóa, xã hội của rừng phòng hộ; góp phần cải thiện đời sống cho các hộ dân giữ rừng và cán bộ công nhân trực tiếp làm nghề rừng.

II. Ban Lảnh Đạo:

1. Trưởng ban:

Họ và tên:

Lê Văn Sinh

Sinh ngày:

03/01/1960

Trình độ chính trị:

Sơ cấp

Trình độ chuyên môn:

- Cử nhân kinh tế
- Cử nhân hành chính
- Trung cấp Quản lý Nhà nước

Trình độ tin học:

 

Trình độ ngoại ngữ:

 

Điện thoại:

(083) 8 894 182

Email:

 

2. Phó ban:

 

Họ và tên:

Phạm Thanh Tùng

Sinh năm:

 

Trình độ chính trị:

 

Trình độ chuyên môn:

 

Trình độ tin học:

 

Trình độ ngoại ngữ:

 

Điện thoại:

(083) 8 894 155

Email:

 

 

Họ và tên:

Cát Văn Thành

Sinh năm:

 

Trình độ chính trị:

 

Trình độ chuyên môn:

 

Trình độ tin học:

 

Trình độ ngoại ngữ:

 

Điện thoại:

(083) 8 877 578

Email:

 


Số lượt người xem: 2088    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm