SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
4
5
0
8
2
2
Giới thiệu 17 Tháng Mười Một 2010 1:35:00 CH

Phòng Tài nguyên Môi trường

TỔNG QUAN PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

 

I. Giới thiệu

Địa chỉ: Đường Lương Văn Nho, Khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM

ĐT: (083) 7 860 535                             Fax: (083) 8 740 577

Mail: tnmt.cangio@tphcm.gov.vn           

1. CHỨC NĂNG

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thuộc Ủy ban nhân dân huyện là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng Quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường trên địa bàn huyện và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật; góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý ngành hoặc lĩnh vực công tác ở địa phương .

2. NHIỆM VỤ:

- Trình Ủy ban nhân dân huyện quy hoạch, kế hoạch về quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, tổ chức thực hiện sau khi quy hoạch, kế hoạch được xét duyệt;

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ cấp GCN QSDÐ, thống kê và kiểm kê đất đai;

- Tham mưu cho lãnh đạo phòng giải quyết các hồ sơ về lĩnh vực đất đai

- Tham mưu quản lý về lĩnh vực môi trường, vệ sinh đô thị, tài nguyên nước, khoáng sản, thủy văn, tham mưu xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường .

- Giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai;

- Thực hiện lưu trữ hồ sơ địa chính theo quy định, tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thống kê, kiểm kê, đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính;

II. Ban Lảnh Đạo:

II. Ban Lảnh Đạo:

1. Trưởng phòng:

Họ và tên:

Đinh Văn Toản

Sinh năm:

 

Trình độ chính trị:

 

Trình độ chuyên môn:

 

Trình độ tin học:

 

Trình độ ngoại ngữ:

 

Điện thoại:

(083) 7 860 668

Email:

 

2. Phó phòng:

 

Họ và tên:

Nguyễn Văn Giàu

Sinh năm:

 

Trình độ chính trị:

 

Trình độ chuyên môn:

 

Trình độ tin học:

 

Trình độ ngoại ngữ:

 

Điện thoại:

(083) 7 860 535

Email:

 Họ và tên:

Huỳnh Văn Truyền

Sinh năm:

 

Trình độ chính trị:

 

Trình độ chuyên môn:

 

Trình độ tin học:

 

Trình độ ngoại ngữ:

 

Điện thoại:

(083) 7 860 535

Email:

 


Số lượt người xem: 1014    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm