SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
9
3
1
5
2
6
Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị 19 Tháng Mười Một 2018 4:34:09 CH
Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Huyện Cần Giờ  (25/10/2018)
Kế hoạch số 7078/KH-UBND ngày 25/10/2018 của UBND huyện về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Huyện Cần Giờ Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ Mừng công ngư dân Cần Giờ năm 2018  (17/09/2018)
Kế hoạch số 3620/KH-UBND ngày 17/9/2018 của UBND huyện Cần Giờ về phối hợp tổ chức Lễ Mừng công ngư dân Cần Giờ năm 2018 Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày dân số Thế giới 11/7 và hưởng ứng sự kiện Đề án 52 năm 2018  (10/07/2018)
Kế hoạch số 2554/KH-UBND ngày 10/7/2018 của UBND huyện về tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày dân số Thế giới 11/7 và hưởng ứng sự kiện Đề án 52 năm 2018 Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết. HK
Kế hoạch tổ chức các hoạt động thuộc "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018 trên địa bàn huyện  (06/07/2018)
Kế hoạch số 2530/KH-UBND ngày 06/7/2018 của UBND huyện về tổ chức các hoạt động thuộc "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018 trên địa bàn huyện Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 214/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng của cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu và Lưu trữ lịch sử trên địa bàn huyện Cần Giờ giai đoạn 1975 đến nay  (06/07/2018)
Kế hoạch số 2498/KH-UBND ngày 06/7/2018 của UBND huyện về tổ chức thực hiện Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của UBND huyện về phê duyệt Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng của cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu và Lưu trữ lịch sử trên địa bàn huyện Cần Giờ giai đoạn 1975 đến nay. Tra cứu các chữ viết tắt trong bài ...
Kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2018 trên địa bàn huyện  (18/05/2018)
Kế hoạch số 1690/KH-UBND ngày 18/05/2018 của UBND huyện về phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2018 trên địa bàn huyện Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018-2019  (17/05/2018)
Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND huyện về ban hành kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018-2019 Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết. HK
Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 39-CTr/HU của Huyện ủy (Khóa IX) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa X) và Chương trình hành động số 43-CTr/TU của Thành ủy về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.  (08/05/2018)
Báo cáo số 333-BC/HU ngày 08/5/2018 của Huyện ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 39-CTr/HU ngày 29/12/2008 của Huyện ủy (Khóa IX) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa X) và Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 28/10/2018 của Thành ủy về nông nghiệp, nông dân và nông ...
Kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ về xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Cần Giờ  (24/04/2018)
Kế hoạch số 1385/KH-UBND ngày 24/4/2018 của UBND huyện về tổ chức tập huấn nghiệp vụ về xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Cần Giờ Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2018  (07/03/2018)
Kế hoạch số 681/KH-UBND ngày 07/3/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về truyền thông hỗ trợ công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2018 Xem toàn văn (tải về) Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm